תכנון ובניה – עיריית ירושלים

פארקים מטרופולינים

​ממשלת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים חברו יחדיו עם קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים כדי לקדם את הקמתו ופיתוחו של פארק ירושלים.

​ממשלת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים חברו יחדיו עם קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים כדי לקדם את הקמתו ופיתוחו של פארק ירושלים. פארק ירושלים הינו מרחב טבעי של שטחים פתוחים הסובבים את ירושלים ושולחים "אצבעות ירוקות" אל הרקמה האורבאנית, המצויים בסמיכות לאזורי המגורים, מתוכננים ומפותחים במטרה לייצר אזורי פנאי ונופש להנאת תושבי ירושלים, המטרופולין ומבקריה ולשמור על הסביבה הטבעית.

לפרטים נוספים:

פארק ירושלים - הרשות לפיתוח ירושלים