רשימת האתרים לשימור (בהתהוות) בירושלים – עיריית ירושלים

רשימת השימור בהתהוות

​מזה מספר שנים אגף התכנון ומחלקת השימור בעיריית ירושלים פועלים למיפוי כל אתרי השימור בעיר. מטרת העבודה היא יצירת רשימה מקיפה ומקצועית של אתרים לשימור העומדת בסטנדרטים בינלאומיים, מיחשובה והפיכתה לרשימה סטטוטורית, על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה.

העבודה המקיפה והדינמית, אשר התבצעה באמצעות צוותי עבודה רב תחומיים ששכרה העירייה, נמצאת כיום בשלביה הסופיים וכוללת כבר כיום קרוב ל- 4000 אתרים ומבנים לשימור, 18 שכונות ומתחמים לשימור וכן כ-23 תיקי תיעוד מתחמיים המוטמעים בשכבת האתרים לשימור ב- GIS העירוני לשימוש הציבור.

לתיקי תיעוד ו/או תמונות לחצו כאן

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הסבר לתהליך הכנת רשימת השימורהסבר לתהליך הכנת רשימת השימורhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/conservation/conservationmainlist/Pages/limitsdata.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/shinur.jpg?RenditionID=10" style="BORDER:0px solid;" />
תיקי תיעוד מתחמייםתיקי תיעוד מתחמייםhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/conservation/conservationmainlist/Pages/mttiud.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction28.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />