דיגיטל

 

 

תכנון ובנייהתכנון ובנייה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/building.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/gis/open.htm" target="_blank">מערכת מיפוי GIS</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/SubmissionBuildingPermit/Pages/default.aspx" target="_blank">הגשה מקוונת להיתר בניה </a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מערכת תב''ע - תכנית בניין ערים</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/Pages/RequestforInformation.aspx" target="_blank">קבלת מידע תכנוני בתשלום</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי ובנייה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">בירור חבות בהיטל השבחה </a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ConstructionSupervision/Pages/Inspection.aspx" target="_blank">בירור סטאטוס טיפול בתלונה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/Pages/resistance3.aspx" target="_blank">כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייה</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ConstructionSupervision/Pages/Forms.aspx" target="_blank">טפסים לאישורים הנדרשים במהלך הבניה</a><a href="https://jerkavebinyansub.jerusalem.muni.il/" target="_blank">טופס בקשה לקווי בניין</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/conservation/Pages/DocumentingFiles.aspx" target="_blank">תיקי תיעוד \ תמונות</a><a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Process.aspx">תהליך טיפול בתיק היטל השבחה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/PlanningForms.aspx">טפסי תכנון ובנייה</a><a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RishuyForms.aspx">טפסי רישוי ופיקוח</a><a href="https://jergisinfohub.jerusalem.muni.il/UI/?SystemID=26400260&processtype=2">מידע על תיקי תשתיות והיתרי חפירה בתוקף</a>
ביצוע תשלומים באתרביצוע תשלומים באתר<img alt="" src="/SiteCollectionImages/services_icon/pay.png" style="BORDER:0px solid;" /><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=88">אגרת היתרי בנייה</a><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=93">אגרת סלילה</a><a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Payments/Pages/Payments1.aspx?servicecode=108">תשלומים אחרים</a>