ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניה 2013-2009 – עיריית ירושלים

ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניה 2013-2009