ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים – עיריית ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים

ועדות העירייה בנושאים תיכנוניים:​

משרד הפנים, הודעות בענייני חוק התכנון והבניה - הועדות המחוזיות והמועצה הארצית - לחצו כאן

 

דו"ח פעילות הועדה המקומית

לתצרים 2016 - לחצו כאן

 
1.  סיכום שנה 2017 דו"ח למשרד האוצר – רישוי וביצוע – לחץ כאן.
2. סיכום שנה 2017 דו"ח למשרד האוצר – תב"ע, תצ"רים, ישיבות – לחץ כאן.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaHeterim/Pages/vaadot.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business15.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaTaba/Pages/taba14.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת רשות רישוי מקומית – היתרי בנייהועדת רשות רישוי מקומית – היתרי בנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/Pages/Vaada.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת משנה לתכנון ובניה - תב"ע 2018-2013ועדת משנה לתכנון ובניה - תב"ע 2018-2013https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaTaba/Pages/vada_taba.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/meeting2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת משנה לתכנון ובניה – היתרי בניה 2018-2013ועדת משנה לתכנון ובניה – היתרי בניה 2018-2013https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaHeterim/Pages/vada14.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office14.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />