ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים

ועדות העירייה בנושאים תיכנוניים:​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

ועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהועדת משנה לתכנון ובניה - היתרי בניהhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaHeterim/Pages/vaadot.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business15.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עועדת משנה לתכנון ובניה - תב''עhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/VadaTaba/Pages/taba14.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ועדת רשות רישוי מקומית - היתרי בנייהועדת רשות רישוי מקומית - היתרי בנייהhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/LocalCommittee/Pages/Vaada.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />