תמונת מצב ארצית - שגרה

אזור ההרתעה שלך: ירושלים - 194

ללא תאריך

11/02/2016

01/01/1970 00:00

פיקוד העורף

תמונה1

זמן הכניסה למרחב המוגן: דקה וחצי

למידע בנושא היערכות לחירום - פנו לאתר האינטרנט של פיקוד העורף


חזור