אגף אכיפה ושיטור עירוני

אגף אכיפה ושיטור עירוני

​​​​​​​​​​​​​​בתחום אחריות האגף: שמירה על המרחב הציבורי, אכיפת חוקי עזר, חניה מוסדרת, איתור מפגעים ייצוג העירייה בטקסים ואכיפת חוקים, 24/7 כולל שבתות וחגים.​​

 

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

שירותי אגף אכיפה ושיטורשירותי אגף אכיפה ושיטורhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Municipal_Inspection/Pages/Enforcement_Services.aspx<img alt="" src="/Residents/Municipal_Inspection/PublishingImages/policy.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
בקשת ערעור על דוח עירוני (ברירת משפט)בקשת ערעור על דוח עירוני (ברירת משפט)https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Municipal_Inspection/Pages/Appeal_tried.aspx<img alt="" src="/Residents/Municipal_Inspection/PublishingImages/Akiffa3.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהחוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Air_Pollution.aspx<img alt="" src="/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/PublishingImages/car.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
אזורי אכיפה באמצעות מצלמות וידאואזורי אכיפה באמצעות מצלמות וידאוhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/parking/Pages/Enforcement_by_cameras.aspx<img alt="" src="/Residents/MunicipalityServices/ParkingAuthority/PublishingImages/EnforcementCameras/EnforcementCar1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אילן ששוןמנהל אגף אכיפה ושיטורhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Municipal_Inspection/Pages/Ilan_sason.aspx02-5943364MnAkifa@jerusalem.muni.ilמרדכי היהודי,1756