איכות הסביבה – עיריית ירושלים

איכות הסביבה

 

 

איכות אוויראיכות אוויר<a href="/Residents/Environment/AirQuality/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/AirQuality.jpg">AirQuality.jpg</a><p>​<font face="Arial" size="2">ריכוז הממצאים המתקבלים מתחנות ניטור אוויר ברחבי העיר ומידע על  בדיקות הניידת  למדידת זיהום אוויר מרכבים.</font></p>
מיחזור ופסולת מוצקהמיחזור ופסולת מוצקה<a href="/Residents/Environment/recycling/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Recycling.jpg">Recycling.jpg</a><p>​המיחזור הוא תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת והשימוש בהם, כחומרי גלם ליצירת מוצרים שונים.  </p>
טיפול במטרדיםטיפול במטרדים<a href="/Residents/Environment/environmentalhazards/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Materials1.jpg">Materials1.jpg</a><p><font face="Arial" size="2">בדיקת תלונות וביקורות בעסקים, בדגש על זהום קרקע ואויר, מתן היתרי חפירה וביקורות באתרי בניה.</font>​</p>
חומרים מסוכניםחומרים מסוכנים<a href="/Residents/Environment/IndustriesandHazardousMaterials/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Materials2.jpg">Materials2.jpg</a><p>איתור מפגעים סביבתיים ממפעלים, ריכוז נתוני התעשייה, בחינת תוכניות בנייה בהקשר הסביבתי  וטיפול באירועי חומרים מסוכנים </p>
אקוסטיקה ומניעת רעשאקוסטיקה ומניעת רעש<a href="/Residents/Environment/Notebook37084/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/Residents/Environment/Notebook37084/PublishingImages/Noise.JPG">Noise.JPG</a><p>​טיפול ברשיונות עסק ומתן חו''ד בנושא רעש , בדיקת תכניות והכנת הפרק האקוסטי בחוו''ד ותסקירי השפעה על הסביבה</p>
חופש המידעחופש המידע<a href="/Residents/Environment/Info/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Information2.jpg">Information2.jpg</a><p>​כל דוחות המידע הסביבתי במקום אחד,  כי הסביבה חשובה לנו!</p>
קרינה סביבתיתקרינה סביבתית<a href="/Residents/Environment/EnvironmentalRadiation/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Radiation.jpg">Radiation.jpg</a><p>​טיפול בתלונות  הציבור על קרינת ראדון ואלקטרומגנטית ומתן חוות דעת לגורמי התכנון ולציבור הרחב.</p>
רישוי ובקרה סביבתית בעסקיםרישוי ובקרה סביבתית בעסקים<a href="/Residents/Environment/environmentalhazards/Pages/Default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicMessage/Environment/Environment22.jpg?RenditionID=13">Environment22.jpg</a><p>בדיקת תלונות וביצוע ביקורות בדגש על זיהום קרקע אויר ורעש הנובעים מעסקים</p>
צור קשרצור קשר<a href="/Residents/Environment/Notebook36282/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/ContactUs.jpg">ContactUs.jpg</a><p>​יצירת קשר עם המחלקה לאיכות הסביבה ושעות קבלת הקהל.</p>
תכנון סביבתיתכנון סביבתי<a href="/Residents/Environment/thenvironment/Pages/default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Residents/Environment.jpg">Environment.jpg</a><p>​שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים וערכי טבע ונוף ושמירה על אופי הארכיטקטוני המיוחד של העיר.</p>
פיתוח בר קיימאפיתוח בר קיימא<a href="/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/Survey.jpg">Survey.jpg</a><p>תכנון ופיתוח בר קיימא הוא כזה העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם.</p>
מפה ירוקהמפה ירוקה<a href="http://www.greenmap.org.il/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />http://www.greenmap.org.il/</a>http//www.greenmap.org.il/<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Environment/map1.jpg">map1.jpg</a><p>​המפה הירוקה של ירושלים, היא מפה עירונית לתושב ולתייר המציגה שכבות מידע העוסקות בנושאי סביבה, חברה ואורח חיים ירוק.</p>

 

 

נאמני בריאותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/tavrua.aspxנאמני בריאות<p>תוכנית ההכשרה של נאמני תברואה פועלת מזה שלוש שנים בהצלחה רבה.<br>התוכנית מיועדת למסעדים, אדריכלים, עובדי מטבח ​</p>03/11/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך
רשימת מקומות איסוף סוללות משומשותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Notebook19265/batteryרשימת מקומות איסוף סוללות משומשותאיכות הסביבה<p>מיקומי איסוף סוללות משומשות בבתי עסק ומוסדות​</p>09/09/2017 21:00:00
בקשה לעיון/צילום חומר חקירהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mas1.aspxבקשה לעיון/צילום חומר חקירההעירייה​במסגרת שיפור השירות והנגשת המידע לציבור, יתווסף היום טופס חדש מקוון, אשר ניתן יהיה באמצעותו לבקש לעיין ו/או לצלם חומר חקירה הכלול בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982.31/12/1969 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
רישום לאגרת - עדכונים בנושאים סביבתייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/rishum.aspxרישום לאגרת - עדכונים בנושאים סביבתייםאיכות הסביבה<p>הנכם מוזמנים להירשם לאגרת עדכונים בנושאים סביבתיים, להתעדכן בפעילות המחלקה לאיכות הסביבה, עדכונים בנושא קבלת קהל והליך רישוי סביבתי.</p>12/01/2015 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
תכנית אב לטבע עירוני בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/Plan.aspxתכנית אב לטבע עירוני בירושליםאיכות הסביבה<p>טבע עירוני בירושלים: תכנית אב ויישום</p>05/02/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
ביטול פגישות ואיחוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/LateAndCancelation.aspxביטול פגישות ואיחוריםאיכות הסביבה<p>​מדיניות המחלקה לביטול פגישות ואיחורים</p>18/09/2016 21:00:0018/09/2016 23:00:00ללא תאריך
חוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Air_Pollution.aspxחוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהתחבורה וחניה<p>​​<span>​​</span>חוק העזר החדש יכנס לתוקף ב- 1.1.2019, קובע "אזור מופחת פליטות" במרכז ירושלים ואוסר כניסת רכב מזהם אליו. העירייה רשאית לאכוף חוק עזר זה באמצעות מצלמות ומתן דוח ברירות משפט החל מיולי 2018 באזורים שלהלן</p>22/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך

 

 

נאמני בריאותנאמני בריאותתוכנית ההכשרה של נאמני תברואה פועלת מזה שלוש שנים בהצלחה רבה.התוכנית מיועדת למסעדים, אדריכלים, עובדי מטבח ​03/11/2018 22:00:00<img alt="נאמני תברואה" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/mazon_1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/tavrua.aspx
הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בביצוע עבודות חפירה ובנייההנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בביצוע עבודות חפירה ובנייההנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן עבודות חפירה ובנייה ​03/03/2017 22:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Construction/Construction24.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Notebook19834
חוקי עזר בנושא איכות הסביבהחוקי עזר בנושא איכות הסביבהחוקי עזר בנושאים סביבתיים - חקיקה עירונית וחקיקה ארצית בנושאי רעש, מיחזור, מפגעים סביבתיים ועוד​31/12/2016 22:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Environment/Environment11.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Pages/lw.aspx

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

חוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהחוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Air_Pollution.aspx22/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
ביטול פגישות ואיחוריםביטול פגישות ואיחוריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Environment/Pages/LateAndCancelation.aspx18/09/2016 21:00:0018/09/2016 23:00:00ללא תאריך
בקשה לעיון/צילום חומר חקירהבקשה לעיון/צילום חומר חקירהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mas1.aspx31/12/1969 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך

 

 

נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בנייןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/recycling/Pages/ContainersBuildingWaste.aspxנוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניין
תכנית אב לטבע עירוני בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/SustainableDevelopment/Pages/Plan.aspxתכנית אב לטבע עירוני בירושלים