אגף הרווחה עיריית ירושלים

רווחה

אגף הרווחה במינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים פועל לחיזוק הפרט המשפחה והקהילות המגוונות בעיר, למען חברה ירושלמית איתנה ובריאה בעלת סולידריות חברתית. זאת באמצעות תכנון, פיתוח ואספקת שירותים תוך שימוש בכלים מקצועיים מגוונים, בשותפות עם מקבלי השירות ותוך התאמה לצרכיהם.​​​​​​​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

שירותים לילדים ולמשפחותשירותים לילדים ולמשפחותhttps://jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/ServicesChildFaml<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Kindergarten_1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שירותים לאנשים עם מוגבלותשירותים לאנשים עם מוגבלותhttps://jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/ServicesDisabled<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Community/Community13.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שירותי קהילה ומיצוי זכויותשירותי קהילה ומיצוי זכויותhttps://jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/CommunityServices<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/LegalAdviser/Citizens.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שירות לזקןשירות לזקןhttps://jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Community/chevra4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות אגף הרווחהיעל גבאי - מנהלת אגף רווחה https://jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/AboutRevacha02-6298020 02-6296990 ימים א' - ה': 08:30 - 15:30כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>