מכרזי כח אדם – עיריית ירושלים

מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פנימיים, חיצוניים, משרות ללא חובת מכרז וטפסים להגשת מועמדות.​ הגשת המועמדות לכל אחד מהמכרזים היא עד השעה 12:00 בלבד.

 

אופן הגשת המועמדות למכרזים:

מועמדים פנימיים – באפשרותם להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון המצורף לכל אחד מהמכרזים או לחלופין להגיש ידנית לארגון עובדים כיכר ספרא בניין 4, קומה 3.


מועמדים חיצוניים – באפשרותם להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון המצורף לכל אחד מהמכרזים או לחילופין להגיש את הטפסים ידנית למחלקת המכרזים במינהל משאבי אנוש, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

לידיעת המועמדים,

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 ולהנחיות משרד הפנים, למכרזים שהדרישה בהם היא השכלה אקדמית כללית ולא תואר ספציפי רשאים להגיש מועמדות גם בעלי הסמכה כהנדסאי/טכנאי, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, ובתנאי שהם עומדים בכל יתר דרישות הסף במכרז.
 עם זאת, מתמודדים בעלי הסמכה של הנדסאי יידרשו לשנת ניסיון נוספת מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז ומתמודדים בעלי הסמכה של טכנאי יידרשו לשנתיים ניסיון נוספות מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז הנ"ל.

 

הודעות מטעם מחלקת מכרזים

הודעה על הארכת מועד הגשת מרכז 11/18

מכרז מס' 11/18 קב"ט אזורי למוסדות חינוך וקהילה – מועד אחרון להגשת מועמדות הוארך עד ליום שני 18.2.19 בשעה 12:00.

הודעה על תיקון מכרז 190/18

מכרז 190/18 ראש צוות עבודות במערכות המנהרות והשילוט, בקרת כניסות וחניוני חנה וסע, מכרז פנים – חוץ ולא פנים.

הודעה על מכרז 262/18

מכרז 262/18 מנהל/ת לשכת מנכ"ל וממונה על פרויקטים מיוחדים, נוסח תיאור התפקיד המחייב הינו הנוסח המופיע באתר.

הודעה על ביטול מכרז 167/17

מכרז 167/17 מנהל/ת ספריית מוזיקה בוטל

הודעה על ביטול מכרז 185/18

מכרז 185/18 מפקח בניין והריסת מבנים – מבוטל

הודעה על מכרז 200/18

מכרז 200/18 סייע/ת פדגוגי/ת – ישנן 6 משרות באחוזי משרה משתנים.

 

מכרזי כח אדם : מכרזים פנימיים/חיצוניים

116
פריטים ברשימה
סדר לפי: אגף   |   דרגה   |   תאריך הגשה
יצא רשימה:
Excel Pdf
1234...>>
 
מנהל אזור
סוג מכרז: פנימי
מספר: 208/18
אגף: אגף אכיפה ושיטור עירוני   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל מחלקה לשירות ובקרה
סוג מכרז: פנימי
מספר: 290/19
אגף: אגף אכיפה ושיטור עירוני   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
ממונה על פרוייקטים מיוחדים
סוג מכרז: פנימי
מספר: 274/19
אגף: אגף אכיפה ושיטור עירוני   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל מרכז לאומנות חזותית ע"ש גי'נוגלי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 200/19
אגף: אגף אמנויות   |  דרגה: עובדי הוראה חמ -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל מחלקה בכיר למינהל וטיפול בפרט
סוג מכרז: פנימי
מספר: 195/18
אגף: אגף היועץ המשפטי   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
סגן היועץ המשפטי לעירייה (מכרזים והתקשרויות)
סוג מכרז: פנימי
מספר: 291/19
אגף: אגף היועץ המשפטי   |  דרגה: משפטנים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל מרכז הברר לחדשנות טכנולוגיות לנוער
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 150/19
אגף: אגף חברה   |  דרגה: הוראה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
ממונה על פיתוח מנהיגות וקידום נשים
סוג מכרז: פנימי
מספר: 246/19
אגף: אגף חברה   |  דרגה: עובדי הוראה חמ -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל האגף לחנוך החרדי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 307/19
אגף: אגף חינוך חרדי   |  דרגה: עובדי הוראה חמ -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/09/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
סייע/ת פדגוגי/ת כיתת חינוך מיוחד
סוג מכרז: פנימי
מספר: 201/18
אגף: אגף חינוך חרדי   |  דרגה: אחיד -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/08/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
1234...>>

 

 

מחלקת מכרזי כח אדםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/tenders/Hrtenders/Pages/MadorMichrazim.aspx02-6296184, 02-6293611, 02-6297867 ימים ראשון עד חמישי בשעות 12:00-8:30 בלבד,