תקציב העירייה – עיריית ירושלים

תקציב העירייה

אגף התקציבים הוא יחידת מטה המופקדת על ניהול תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל (פיתוח). פעילות האגף מחולקת לתחומים האלה: תחומי שירותי מטה, שירותים חברתיים, שירותים פיזיים, ניהול תב''רים ומבני ציבור.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel