צור קשר עם יחידות העירייה – עיריית ירושלים

צור קשר עם יחידות העירייה

לת​שומת ליבכם, קבלת קהל בקידום עסקים, שומה וגביה, מנהל תחבורה ומנהל תכנון מתקיימת באמצעות זימון תור מראש בלבד. לזימון תור - לחצו כאן!

 שגיאה

שגיאת Web Part: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג Tmit.SP2013.Jerusalem.UI.WebParts.QuestionAndAnswers.QuestionAndAnswers, Tmit.SP2013.Jerusalem.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fa5d40316dfa5c63 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח. מזהה מתאם: e056199f-8968-704c-c515-ea6995001f44.