הרשות לאיכות השירות – עיריית ירושלים

אודות הרשות לאיכות השירות

הרשות לאיכות השירות פועלת כחלק מתפיסה ארגונית השמה את האזרח במרכז ומטרתה שיפור השירות לתושב,  על פי אמות מידה  ומתן מענים למציאות המשתנה.

 

ניהול המידע הארגוני מאפשר להעמיק ולשפר באופן משמעותי את מערכת היחסים המסורתית שבין הפרט לרשות העירונית. בין השאר פועלת הרשות בצורה אקטיבית להנעת נותני השירותים בהטמעת ערכי שירות ממוקדי תושב, ביצירת אקלים פנים ארגוני מיטבי ותדמית מקצועית ואיכותית בקרב עובדי העירייה.

הפעלת מערך בקרה ומדידה שוטפים לבחינת איכות השירות והפעלת פרויקטים ייחודיים לרווחת התושבים, בהתייחס לפרמטרים שונים כגון: הקלה על הציבור באיתור מידע והבניית הרצון לספק חוויית לקוח משופרת. עידוד החדשנות ופיתוח יכולות מהירות  לצד הגמישות הכרוכה בשינויים פנים ארגוניים המתחדשים כל העת. בקרה וניהול מכלול השירותים הניתנים לתושב – מֵחֲצַר הלקוח שמאפשרת לתושב את חופש הבחירה לצרוֹך מגוון רחב של שירותים ולהשתמש בהם באמצעי דיגיטציה רב ערוציים.

במקביל ניתן שירות מסורתי פרונטאלי או טלפוני מתוך ראייה רחבה לפיתוחים חדשניים ביצירת רגולציה המאפשרת הגשת מידע יזום ושימוש יעיל בו, הכולל האצה משמעותית בתחום מוניציפלי זמין וביצוע פרויקטים דיגיטליים חדשניים וביניהם פיתוח יישומון אפליקטיבי  אחוד ומוכוון משתמשים לקידום שירותים מתקדמים, וגיבוש מדיניות יזומה ורציפה לטובת הציבור להעמקת קשר ואופק שירות.

תפקידה של הרשות היא להיות גוף יוזם, ביצירת פרקטיקה שוטפת בפיקוח ובהובלת איכות שירות לתושבים ולבעלי עסקים בעיר. זאת, במטרה להביא לשיפור משמעותי בתפיסת ובשביעות רצון כלל התושבים בקביעת סטנדרטים היקפיים לעידוד מתן שירות מקצועי עפ''י תקני מדדי ביצוע. 

תחומי הליבה של הרשות

בקרה מתמדת אחר איכות השירות לתושב: הפעלת מערך בקרה מתמיד על איכות השירות הובלת פרויקטים מערכתיים כלל עירוניים בנושא שיפור השירות
העמקת השימוש בניהול ידע והבטחת רציפותו בהתאם לצרכי הציבור
הובלת תהליכים של שיפור השירות באגפי העירייה שיפור השירות והממשק הפנים ארגוני הטמעת נורמות ארגוניות ממוקדת תושב בקרב המנהלים והעובדים
ניהול פניות הציבור וקישור לאגפי העירייה הרלוונטיים
שדרוג שירותים עירוניים לסטודנטים וצעירים
הובלת פרויקטים ייחודיים לעובדים ולתושבים להחדרת איכות השירות בהכשרות ממוקדות של הבאים במגע עם האזרח לתודעת שירות ולנהלי שירות.
קידום הכשרות לשינויים, ולמידת חידושים בסביבת העבודה ומחוצה לה.
ניהול הפורטל הארגוני המאפשר שיתוף מידע באופן אפקטיבי, התורם לשיפור במקצועיות העובדים, ומגביר את הסינרגיה בין המטה לשטח.
פיתוח אתר האינטרנט העירוני, שקיפות המידע ופיתוח מערכות שירותים אינטראקטיבית לרווחת התושבים. 

טופס פניות לרשות לאיכות השירות
טופס פניות הציבור למחלקת האינטרנט
טופס פניות הציבור ל"מוקד ירושלמי" - כרטיס ההטבות לתושבי ירושלים


פרטי התקשרות

 • תפקיד:

  סימה סיני - הממונה על איכות השרות

 • טלפון:

  02-6298050

 • טלפון נייד:

   

 • פקס:

  02-6297308

 • דוא"ל איש קשר:

   

 • לינק ראשי

 • תיק תושב

  לא

 • שעות פעילות:

   

 • רחוב:

  כיכר ספרא,6019

 • מס' בית:

  13

 • הערות:
חזור

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הצעות מחיר לשירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61הצעות מחיר לשירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Road_16.aspx22/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הסדרי תנועה בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הסדרי תנועה https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Traffic_arrangements2.aspx22/03/2017 22:00:0022/04/2017 21:00:00תצוגת תאריך
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ דרכי נגישות בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ דרכי נגישות https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/negishoot.aspx22/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ אגרונומיהבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ אגרונומיהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AgronomyConsultation.aspx22/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
בקשה לקבלת הצעת מחיר לשירותי תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישיםבקשה לקבלת הצעת מחיר לשירותי תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישיםhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RoadsPlan.aspx22/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קונסטרוקציהבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קונסטרוקציהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConstructionPlan.aspx22/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך