דיגיטל
חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
29
פריטים ברשימה
12
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לקבלת אישור להעדר חובות אישורי ארנונה
הודעה על סיום החזקת שוכר בנכס אישור עזיבה
טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה השגה וערר
טופס בקשה להנחה בארנונה לבית עסק הנחות בארנונה
טופס בקשה להנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי הנחות בארנונה
טופס בקשה להנחה מטעמי הכנסה הנחות בארנונה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס חדש וריק הנחות בארנונה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה בגין נכות כללית/אי כושר השתכרות - ביטוח לאומי הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה בגין נכות רפואית - ביטוח לאומי הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לאזרח ותיק – 30% הנחה הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לאזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה להורה לילד נכה הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשפחות שכולות הנחות בארנונה
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשרת בשירות אזרחי חברתי/אזרחי ביטחוני הנחות בארנונה
12