דיגיקל - שירות טפסים מקוון, בהקלקה ידידותית ומהירה של "הקלד ושלח" מכל מקום ובכל רגע נתון.

בחרו שם טופס מקוון בלשונית נושא ראשי.

אם אין ברשותכם אמצעים דיגיטלים מוזמנים להשתמש בסוג טופס לא מקוון.

 

דיגיטל
חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
149
פריטים ברשימה
1234...>>
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לאישור חניה אזורי אישורי חנייה
בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה חניית נכים
בקשה להישפט דוחות חנייה
בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום המגורים חניית נכים
בקשה לעיון/צילום חומר חקירה היועץ המשפטי
בקשה לעקירת עצים שיפור פני העיר
בקשה לקבלת אישור להעדר חובות אישורי ארנונה
בקשה לשינוי מספר רכב בתמרור חניה לנכה חניית נכים
הודעה על סיום החזקת שוכר בנכס אישור עזיבה
הרשמה לדיוור אלקטרוני אודות פרסום מכרזים מכרזי קבלנים
חידוש זכאות למקום חניה בלעדי לנכה סמוך למקום המגורים חניית נכים
טופס בקשה לברור/ערעור דו''ח חנייה דוחות חנייה
טופס בקשה להגשת ערר לענייני ארנונה השגה וערר
טופס בקשה להיתר צילומים בירושלים תרבות ואמנויות
טופס בקשה להנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי הנחות בארנונה
1234...>>