היועץ המשפטי – עיריית ירושלים

היועץ המשפטי לעירייה