היועץ המשפטי – עיריית ירושלים

היועץ המשפטי לעירייה

 

 

אודותאודות<a href="/Municipality/LegalConsultant/CitizensDomain/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/Aboutlaw.PNG">Aboutlaw.PNG</a>על האגף המשפטי ותחומי עיסוקו
שירות לאזרחשירות לאזרח<a href="/Municipality/LegalConsultant/DomainAdministrators/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/sherut.PNG">sherut.PNG</a><p>בקשות לעיון בחומר חקירה, בקשת ביטול/הפחתת קנס​</p>
נט המשפטנט המשפט<a href="https://www.court.gov.il/ngcs.web.site/homepage.aspx" target="_blank">נט המשפט</a>נט המשפט<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/netMishppat2.PNG">netMishppat2.PNG</a><p>מערכת המרכזת את ההליך המשפטי החל מהגשת תובענה, המשך בכל שלבי הדיון המשפטי, וכלה בפרסום כל החלטה לרבות פסקי דין.​</p>
לו"ז בימ"ש מקומילו"ז בימ"ש מקומי<a href="/Municipality/LegalConsultant/TableLnlays/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/cort2.PNG">cort2.PNG</a><p>​פעילות התובע התורן בבית המשפט לעניינים מקומיים ומחוזי</p>
גיוס עובדיםגיוס עובדים<a href="/Municipality/LegalConsultant/Notebook43173/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/giyuss2.PNG">giyuss2.PNG</a><p> מגוון משרות בלשכה המשפטית המכשירה ומלווה מידי שנה עו"ד, סטודנטים ומתמחים בליבת המקצוע והפרקטיקה. ​</p>
פנו אלינופנו אלינו<a href="/Municipality/LegalConsultant/Notebook37479/Pages/Default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/kesher.PNG">kesher.PNG</a><p>צור קשר עם יחידות הלשכה המשפטית</p>
חקיקה עירונית חקיקה עירונית <a href="/Municipality/LegalConsultant/legislation/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/laww5.PNG">laww5.PNG</a><p>​חוקי עזר עירוניים וחוקים ארציים משיקים</p>
חקיקה ארציתחקיקה ארצית<a href="http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawlaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws">lawlaws.aspx</a>lawlaws.aspx<a href="/Municipality/LegalConsultant/PublishingImages/laww6.PNG">laww6.PNG</a><p>מאגר חוקי מדינת ישראל</p>

 

 

חוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Air_Pollution.aspxחוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהתחבורה וחניה<p>​​<span>​​</span>חוק העזר החדש יכנס לתוקף ב- 1.1.2019, קובע "אזור מופחת פליטות" במרכז ירושלים ואוסר כניסת רכב מזהם אליו. העירייה רשאית לאכוף חוק עזר זה באמצעות מצלמות ומתן דוח ברירות משפט החל מיולי 2018 באזורים שלהלן</p>22/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הסדר מותנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/order.aspxהסדר מותנההעירייה<p>לפניכם פרסום של הסדרים מותנים שנחתמו באמצעות התביעה העירונית​</p>10/02/2019 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
הודעה בדבר אפשרות הגשת תלונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Employment/msg/Pages/Complain.aspxהודעה בדבר אפשרות הגשת תלונהתעסוקה<p>​​​אל ציבור עובדי חברות השמירה, הניקיון וההסעדה - הנכם רשאים להגיש תלונה בעיריית ירושלים אם לדעתכם נפגעו זכויותיכם ו/או תנאי העסקתכם.</p>16/01/2018 22:00:0017/01/2018 00:00:00תצוגת תאריך
החלטות ועדות ערר לענייני ארנונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/AppealArnona.aspxהחלטות ועדות ערר לענייני ארנונההעירייה<p>​ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל. ועדת הערר לענייני ארנונה דנה בעררים שהגישו תושבי הרשות המקומית על החלטת מנהל הארנונה בהשגה על שומות הארנונה אשר השיתה הרשות המקומית על נישומים.</p>16/01/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
פסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/verdict.aspxפסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהתכנון ובניה<p>​ביהמ"ש המחוזי דן בסוגיית עבירות תכנון ובניה וצווים מנהליים, בפסק דין חריג קבע כי קיים פסול בעיכוב צו הריסה והכניס לתוקף מיידי ביצוע צו הריסה תוך הטלת הוצאות גבוהות במיוחד על המערער בסך  12,000 ₪</p>28/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הליך קליטת מתמחים לשנת 2020https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mitmachim.aspxהליך קליטת מתמחים לשנת 2020העירייה<p>​החל התהליך של קליטת המתמחים לשנת 2020 בלשכה המשפטית </p>06/01/2019 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך

 

 

הליך קליטת מתמחים לשנת 2020הליך קליטת מתמחים לשנת 2020https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Mitmachim.aspx06/01/2019 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
פסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהפסק דין בנושא עבירות תכנון ובניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/verdict.aspx28/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
חוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהחוק עזר לירושלים - צמצום זיהום אוויר מתחבורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/Air_Pollution.aspx22/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הסדר מותנההסדר מותנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/order.aspx10/02/2019 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך