חוק חופש המידע – עיריית ירושלים

חוק חופש המידע

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel