תמיכות לתאגידים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העירייה : תמיכות לתאגידים

תמיכות העירייה לתאגידים

עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח, אחד מאבני היסוד החשובים של העיר, ומזמינה בקשות לקבלת תמיכה, תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2014 ופועלים בעיר ירושלים ללא כוונת רווח, בתחומים שונים (כגון: חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד).

לא