גלריית תמונות – מתנדבים בקהילה – עיריית ירושלים

מתנדבים בקהילה

​המנהלים הקהילתיים בסיוע מתנדבים בשכונות נרתמים לעזרה לנזקקים בקהילה.​

 

 

מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00
מתנדבות מפעילות ילדים בנחלאותמתנדבות מפעילות ילדים בנחלאות31/12/1969 22:00:00
מתנדבים מינהל קהילתי גילהמתנדבים מינהל קהילתי גילה31/12/1969 22:00:00
תושבת בקעה מכינה מרק חם לחלוקה לתושבים בודדיםתושבת בקעה מכינה מרק חם לחלוקה לתושבים בודדים31/12/1969 22:00:00
מתנדבים במינהל קהילתי א-טורמתנדבים במינהל קהילתי א-טור31/12/1969 22:00:00
מתנדבים ממינהל קהילתי גילהמתנדבים ממינהל קהילתי גילה31/12/1969 22:00:00
מתנדב צעיר ממינהל גינות העיר מביא חבילה למשפחה בשכונהמתנדב צעיר ממינהל גינות העיר מביא חבילה למשפחה בשכונה31/12/1969 22:00:00
מתנדבים מינהל קהילתי צור באהרמתנדבים מינהל קהילתי צור באהר31/12/1969 22:00:00
יוצאים לשטח. מפלסות בצור באהריוצאים לשטח. מפלסות בצור באהר31/12/1969 22:00:00
חבילות מזון לחלוקה המינהל הקהילתי ולשכת הרווחה בתלפ"זחבילות מזון לחלוקה המינהל הקהילתי ולשכת הרווחה בתלפ"ז31/12/1969 22:00:00
מינהל קהילתי תלפ"זמינהל קהילתי תלפ"ז31/12/1969 22:00:00
חבר המועצה קלמנוביץ עם מערך החירום של רמות אלוןחבר המועצה קלמנוביץ עם מערך החירום של רמות אלון31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בחירום בא-טורמתנדבים בחירום בא-טור31/12/1969 22:00:00
מתנדבים בקהילהמתנדבים בקהילה31/12/1969 22:00:00