רישוי שלטים עיריית ירושלים

שילוט ופרסום בירושלים

עיריית ירושלים גיבשה מדיניות להצבת שילוט בעיר מתוך מטרה לשמור על יחודה העיצובי והחזותי של העיר ירושלים - בירת הנצח.

עיקרי המדיניות והחוק העזר:
1. להבטיח את חזותה הנאה והאסטטית של העיר.
2. מתן כלים לעסקים לזיהוי בתי העסק, פרסום ושיווק
3. שמירה על צביונה של העיר וייחודה הארכיטקטוני לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים
4. שמירת קו הרקיע של ירושלים
5. שמירה על מקומה של השפה העברית.
קביעת כללי בטיחות להגנה על הציבור מפני מפגעים​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel